Strateji

“Stratejinin Özü Seçim Yapmaktır”

Strateji, farklılığın temelidir.Stratejik seçimler, kurumlarda farklılık yaratmanın,rekabet üstünlüğü kazandırmanın ve katma değer yaratmanın temelini oluşturur.

Kurumsallaşma

“En Önemli Kaynak İnsan Kaynağıdır”

İnsan kaynağını iyi yöneten, işini de iyi yönetir.

İnsanı iyi yönetebilmek için öncelikle stratejiyle uyumlu bir organizasyon yapısı kurulmalıdır.

Yönetimde Kalite

“Atılımın Temeli Yenilikçi Bakış Açısıdır”

Selkar, kurumların performanslarını üst düzeye çıkaran ve sektörlerinde lider konuma geçmelerini sağlayan yenilikçi yönetim anlayışlarının Türkiye şartlarına uyarlanarak uygulanmasına öncülük etmektedir.