Yönetimde Kalite

Yönetimde Kalite
“Atılımın Temeli Yenilikçi Bakış Açısıdır”

 

SELKAR, kurumların performanslarını üst düzeye çıkaran ve sektörlerinde lider konuma geçmelerini sağlayan yenilikçi yönetim anlayışlarının Türkiye şartlarına uyarlanarak uygulanmasına öncülük etmektedir. Bu kapsamda, performans iyileştirmenin temeli olan EFQM Mükemmellik Modeli, strateji
uygulamanın anahtarı olan Balanced Scorecard ve değer yaratma sürecine bütünsel bakış açısı sağlayan Entelektüel Sermaye Yönetimi, SELKAR’ in öncü uygulamalarla Türkiye’ye kazandırdığı yenilikçi yönetim metodolojilerinin başında gelmektedir.

Türkiye’de birçok özel, kamu ve gönüllü kurum, SELKAR’ in yönetim kalitesini artırmaya yönelik uyguladığı metodolojiler sayesinde, sektörlerinin lider kuruluşları arasına girerek, Türkiye’de ve Avrupa’da Kalite Ödülleri kazanmıştır.
SELKAR’ in danışmanları Türkiye genelinde Toplam Kalite Yönetimini bir yaşam biçimine dönüştürmek üzere Ulusal Kalite Hareketinin başlatılmasında da gönüllü olarak öncü rol oynamışlardır. Ayrıca, SELKAR kurumsal sosyal sorumluluk, gönüllülük, itibar yönetimi gibi konularda örnek ve öncü roller oynamıştır.